≡ Menu

Oprindelse

Wild West er et orienteringsløb, der skal gennemføres efter ældre kort. Distancen ligger mellem 25 og 30 km.

Wild West er også et begreb i dansk orientering, og ofte spørges der – specielt af yngre løbere – til løbets historie.

Wild West har siden 1954 været arrangeret af Midtjyllands Skovkarleklub, og det har siden 1963 været afholdt hvert andet år i de ulige år.

Løbet blev startet af navnkundige Ove Elle med Holstebro S.O.K. som arrangør, og af indbydelsen til det første Wild West i 1946 fremgår det med al tydelighed, hvad løbet går ud på.

“Da Banen gaar over øde og vildsomt terrain, afvekslende Gran- og Fyrreplantager, Hede, Moser og Klitter, hvor der kan være flere kilometer til nærmeste beboelse, maa Løbsledelsen i højere Grad end hidtil lade Ansvaret paahvile de enkelte deltagere i Tilfælde af eventuelle Ulykker. Hvis en løber udebliver, vil et Eftersøgningsarbejde naturligvis blive iværksat, men Eftersøgnigen vil efter Banens Karakter blive vanskelig og langvarig, hvorfor det forventes, at kun robuste og dygtige Orienterere tilmelder sig.

Vel mødt til en rigtig Mandfolke-Orientering i Landets mest vildsomme og storladne Terrain”.

Med oppakning:
I 1946 var banen opdelt i 14 km natløb med 3 poster, 8 timers tvungen hvil, og 15 km dagløb med 4 poster. Alle løbere skulle medbringe 10 kg oppakning.
Posterne var hvide telte, og alle poster var bemandede. For at undersøge stemningen foretog Ove Elle en brugerundersøgelse, hvor et af spørgsmålene lød: “Var dit lys kraftigt eller svagt?” Alle der har løbet Wild West vil nikke genkendende til et af svarene, der lød: “Først kraftigt – senere svagt!”
Alle var enige om, at den tvungne oppakning skulle droppes, og Elle forbarmede sig.

Uden faste pauser:
Der har siden 1946 været afholdt mange Wild West, og indholdet af indbydelsen til Wild West 1946 passer fortsat.
Distancen har varieret, men den har de sidste mange år været mellem 25 og 30 km.
Wild West gennemføres nu i et stræk uden hvilepauser – i hver fald ikke officielle – men ellers har konceptet for Wild West holdt siden det første Wild West i 1946.

Bare ikke kortets skyld:
Kortene, der benyttes, er oftest 1:25.000 GI-kort eller specialkort af ældre oprindelse, hvor fornemmelse og intuition for kort og terræn er af væsentlig betydning.
Det er ikke velset at bruge en kortfejl som undskyldning for et bom, – i Wild West gives der ingen garantier for kortkvaliteten, og kan man ikke læse eller forstå kortet, er det ens egen fejl.

Mange vindere:
Alle, der har deltaget i Wild West, kender den sitrende spænding kl. 2 om natten umiddelbart før den samlede start.
Alle har de deltaget i massebom på mange minutter, og alle har de oplevet glæden ved at kunne smide pandelampen ved madkontrollen og fortsætte løbet ind i solopgangen.
Og så har alle selvfølgelig oplevet glæden og tilfredsheden ved at kunne løbe i mål efter mange timers kamp med kort og terræn.

I Wild West har alle fuldførende opnået en sejr.

Har man én gang løbet Wild West, er løbet et “must”, og Flemming Nørgaard, der har deltaget flest gange, kan vel efterhånden kaldes en levende Wild West-legende.
Flemming deltog i sit første Wild West i 1963 i Råsted-Nr. Vosborg, hvor Jørn Esbensen vandt løbet på 26 km i 4,48 t., og siden har Flemming gennemført samtlige Wild West.
I 2011 gennemførte Flemming sit 25. Wild West i Husby Plantage.
Det er vel unødvendigt at nævne, at Flemming inklusive et par sejre har opnået et utal af fremtrædende placeringer i Wild West, og at han altid er “et godt parti” for andre løbere, når Wild West-skoven er mørkest, og det er lidt svært at finde posterne.

Også kortere distancer:
Udover selve Wild West-løber er der også 2 kortere distancer, Nordvest på 16-17 km og Prærieløbet på 11-12 km, der begge starter ved solopgang, og hvor konceptet bortset fra natløbet er det samme som i Wild West.

Alle barske og seje orienteringsløbere kan uden de helt store problemer gennemføre Wild West.